Zakres usług

Projekty:

 •  Dla biur projektowych:
  •  Projekty konstrukcji dla: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych, budynków magazynowych i wiat
  •  Projekty obiektów inżynierskich, jak np. przepusty, komory, mury oporowe
 •  Dla klientów indywidualnych, firm
  •  Projekty budowy oraz przebudowy budynków mieszkalnych, usługowych, innych
  •  Projekty rozbiórki i wyburzenia budynków
  •  Projekty przebudowy lokali
  •  Projekty obiektów inżynierskich
  •  adaptacje budynków i lokali
  •  inwentaryzacje obiektów

Przeglądy i oceny stanu technicznego

 •  Ekspertyzy i opinie techniczne budynków i obiektów inżynierskich
 •  Przeglądy okresowe w branży konstrukcyjno-budowlanej
 •  Odbiory mieszkań od dewelopera
 •  Odbiory budynków lub/oraz zakresów robót od wykonawców

Obsługa budowy:

  •  Nadzór budowlany – sprawowanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z art.25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane
  •  Prowadzenie i obsługa budowy – sprawowanie funkcji kierownika budowy zgodnie z art.22 i 23 Ustawy Prawo Budowlane
  •  Zarządzanie i obsługa inwestycyjna

Kosztorysowanie:

  •  Przedmiary i obmiary (z projektu, w naturze na budowie)
  •  Kosztorysowanie robót dla etapów, elementów, całych budynków
  •  Kosztorysy inwestorskie, oraz SST i SWiOR
    

 

kosztorysowanieprojekty budowlane


600 932 381


kraczek-biuro-inz@tlen.pl


www.kraczek-biuro-inzynierskie.pl


30-023 Kraków
ul. Mazowiecka 117 lok. 109